Polygon 1 copy

O NAMA

Tabu je nastao sa primarnim ciljem da se zalaže i promoviše neke od osnovnih vrednosti kao što su sloboda i jednakost, poštovanje svih prava, lični razvoj i doživotno učenje. Smatramo da treba posvetiti pažnju unapređenju uslova života i poslovanja svih gradjana, kao i održavanju i promociji kompetentnosti. Kroz samu ideju promene, cilj nam je da kroz svoj rad uspemo da motivišemo i inspirišemo pojedince da promene sebe, koji će potom uticati i menjati svoju okolinu.

Pigeon

Sloboda i jednakost

Čekić

Poštovanje svih prava

Lični razvoj i doživotno učenje

Unapređenje uslova života i poslovanja

Održavanje i promocija kompetentnosti

Pozitivna promena sebe i svoje okoline

Ravnopravnost i kvalitetan život

Stvaranje uslova za izdavanje knjiga i nezavisno novinarstvo

Projekti

ForensicSoul

Svi smo povezani, jedni sa drugima, gde god da se nalazimo. Naša radoznalost i želja za istraživanjem je deo našeg putovanja.

Knjiga: "Sloboda od poznatog"

Svi smo povezani, jedni sa drugima, gde god da se nalazimo. Naša radoznalost i želja za istraživanjem je deo našeg putovanja.